Termeni și Condiții

Termenii și Condițiile www.steel-bocanci.ro

Mgr. Jozef Ilenčík Steel Shoes&Boots

Písecká 4

99001 Veľký Krtíš

Nr. de înregistrare: 33259712

CUPRINS:
I. DISPOZIȚII GENERALE
II. SERVICIILE ELECTRONICE ÎN CADRUL MAGAZINULUI ONLINE
III. CONDIȚIILE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE VÂNZARE
IV. MODALITĂȚI ȘI TERMENE DE PLATĂ PENTRU PRODUSE
V. COST, MODALITĂȚI ȘI TERMENE DE LIVRARE A PRODUSELOR
VI. RECLAMAȚIA PRODUSULUI
VII. MODALITĂŢI EXTRAJUDICIARE DE EXAMINARE A RECLAMAŢIEI, CĂILE DE REVENDICARE ŞI ACCESUL LA ACESTE PROCEDURI
VIII. DREPTUL DE RENUNŢARE LA CONTRACT
IX. LICENȚĂ
X. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
XI. DREPTUL DE RENUNŢARE LA CONTRACT ȘI MODIFICAREA REGULAMENTULUI
XII. DISPOZIȚII PENTRU CLIENȚII NONCONSUMATORI
XIII. DISPOZIŢII FINALE
Anexe:
Modelul formularului de reziliere a contractului încheiat la distanță.
Magazinul online steel-bocanci.ro are în vedere drepturile consumatorului. Consumatorul nu poate renunţa la drepturile sale prevăzute de legislația în vigoare. Dispozițiile acordurilor mai puțin favorabile pentru consumator decât prevederile Legii cu privire la protecţia consumatorilor vor fi nule, iar în locul lor se folosesc prevederile Legii privind protecţia consumatorilor. Prin urmare, dispozițiile prezentului Regulament nu intenționează să excludă sau să limiteze oricare din drepturile consumatorilor care le sunt conferite prin dispozițiile absolute ale legii, iar eventualele dubii trebuie interpretate în favoarea consumatorului. Prezentul Regulament se completează cu dizpozitiile legale aplicabile comerțului electronic iar în caz de neconcordanţă între dispoziţiile prezentului Regulament şi prevederile de mai sus, prioritate vor avea dispozitiile legale.

I. DISPOZIŢII GENERALE
1.Magazinul online disponibil la adresa de internet www.steel-bocanci.ro este administrat de compania www.steel-boots.com  SOCIETATE PE ACȚIUNI cu sediul în Velky Krtis adresa de e-mail: steel@steel-boots.com, număr telefon: (+421) 907 727503. Datele de contact pentru clienții din România sunt: Nr de telefon +421 907 727503 adresa de e-mail: steel@steel-boots.com.

2. Utilizarea magazinului Online necesită îndeplinirea de către dispozitive finale și a sistemului teleinformatic utilizate de către Client, a anumitor cerințelor tehnice.
3. Prezentul Regulament se adresează atât cliențiilor Consumatori cât şi clienților Nonconsumatori ce utilizează Magazinul Online, Serviciile Electronice sau încheie Contracte de Vânzare (cu excepția punctului XII din prezentul Regulament care se adresează numai antreprenorilor).
4. Acceptarea Regulamentului este voluntară, dar necesară pentru crearea Contului și/sau în scopul plasării comenzii de către Client.
5. Informațiile prezentate în cadrul Magazinului Online sau, în cazul plasării Comenzilor cu utilizarea altor mijloace de comunicare la distanță, mesaj electronic cu confirmarea conținutului Contractului de Vânzare propus, despre care este vorba în pct. III, art.6 lit. a, a Regulamentului constituie doar invitația la încheierea Contractului de Vânzare în sensul art. 2 pct. 7 din OUG 34/2014, trimisă de către Vânzător Clienților prin intermediul Magazinului Online, și nu o ofertă în sensul Codului civil.
6. Ori de câte ori se folosesc următorii termeni notați cu majusculă aceștia vor fi interpretați în sensul următor, dacă nu se prevede altfel în mod explicit în contextul utilizării lor.
a. DRC – Departamentul Relații Clienți, care oferă Cliențiilor informații cu privire la activitatea desfășurată prin intermediul Magazinului Online, printre care informații cu privire la Produse, Magazin, Regulament sau Promoții valabile, în Zilele Lucrătoare și este disponibil de luni până vineri între orele indicate pe pagina https://www.steel-bocanci.ro// la numărul de telefon +421 907 727 503, la adresa de e-mail: steel@steel-boots.com, prin intermediul chatului on-line în cadrul Magazinului Online precum și cu ajutorul formularului de contact din Magazinul Online din secțiunea "Contact". Număr taxat standard – conform tarifului operatorului.
b. PREȚUL – exprimat în RON sau în altă monedă suma remunerației brute (conținând taxa TVA) apartinând Vânzătorului din titlul de transfer a proprietății Produsului către Client în conformitate cu Contractul de Vânzare. Prețul nu include costurile de livrare, cu excepția cazului în care condițiile Promoției stabilesc altfel.
c. ZI LUCRĂTOARE – de luni până vineri cu excepţia sărbătorilor legale, declarate zile libere.
d. PAROLA– un șir alfanumeric necesar autorizării accesului în Cont, care este stabilită de către Client atunci când își crează un Cont. Înregistrarea contului necesită repetarea parolei de două ori pentru a detecta și corecta greșelile. Clientul este obligat să păstreze parolele în strictă confidențialitate (nu dezvăluie persoanelor terțe). Vânzătorul oferă Clientului posibilitatea modificării parolei.
e. CLIENT -(1) persoană fizică cu capacitate deplină de a acţiona legal și în cazurile prevăzute de normele general aplicabile, persoană fizică cu capacităţi juridice limitate;(2) persoană juridică; sau (3) organizaţie fără personalitate juridică, căreia legal i se recunoaşte capacitatea juridică; - care a încheiat sau intenționează să încheie un Contract de Vânzare cu Vânzătorul.În cazul în care Clientul este o persoană fizică cu capacitate juridică limitată, acesta din urmă se angajează să obțină un consimțământ efectiv din punct de vedere legal al reprezentantului său statutar pentru încheierea Contractului de furnizare a Serviciilor / Contractului de Vânzare și să înmâneze acest consimțământ la fiecare solicitare a Vânzătorului și, în principiu, ca parte a magazinului online, au caracterul de contracte încheiate în mod obișnuit în chestiuni actuale mici din viața de zi cu zi.
f. CODUL CIVIL – Codului Civil Român,Legea 365/2002, OUG34/2014, Legea 449/2003, Legea 193/2000.
g. CONSUMATOR – Persoana fizică care desfășoară o activitate juridică cu un întreprinzător care nu este direct legată de afacerea sau profesia ei.
h. CONT - Serviciul Electronic, identificat prin nume de utilizator (Login) şi Parolă introdusă de Client, resurse colectate de sistemul informatic al Vânzătorului, permițând Clientului să utilizeze funcționalitățile/servicii suplimentare. Clientul obține accesul la Cont cu ajutorul Loginului și Parolei. Clientul se conectează în Contul său după înregistrarea în Magazinul Online. Contul vă permite să stocați informațiile de adresă ale Clientului pentru produsele de expediere, să urmăriți starea comenzii, să accesați Istoricul comenzilor precum și alte servicii puse la dispoziție de către Vânzător. Clientul este responsabil pentru păstrarea secretă a parolei de acces în contul unic. Clientul înțelege că dacă încredințeaza cuiva parola contului său, acea persoană are acces și la datele sale personale. Datele personale introduse la crearea contului nu vor fi transferate de magazinul online către terțe persoane.
i. COȘ - un serviciu oferit fiecărui Client care utilizează Magazinul Online pentru a-i permite plasarea Comenzii pentru unul sau mai multe produse, realizarea Rezervării, introducerea codurilor de reducere care permit micșorarea prețului în condițiile anumitor contracte / regulamente, vizualizarea unui rezumat al Prețurilor Produselor și al tuturor produselor împreună (inclusiv eventuale costuri de expediere), vizualizarea estimativă a datei de livrare a Produselor. Coșul de cumpărături colectează ofertele depuse de Client pentru încheierea Contractului de vânzare. Prin intermediul unei Comenzi pot fi adăugate în coș mai multe produse în vederea încheierii Contractului de Vânzare. Informațiile privitoare la comportamentul clientului de a adăuga sau a șterge produsele din coș sau de a cumpăra sau nu, nu vor fi folosite pentru a crea un profil comportamental.
j. LOGIN – adresa de e-mail a Clientului furnizată în cadrul Magazinului Online în timpul creării Contului
k. NEWSLETTER - Serviciul Electronic, care permite tuturor Clienților care îl utilizează să primească informații periodice de la Vânzător, în special despre Produse, Magazin Online, inclusiv produse și promoții noi, la adresa de e-mail sau numărul de telefon furnizat de către Client, cu acordul expres al Clientului. Termenii de furnizare a Serviciilor de Newsletter de către Vânzător sunt stabiliți în reglementări separate, puse la dispoziție ca parte a Magazinului Online.
l. PRODUS - bun mobil, disponibil în Magazinul Online care face obiectul Contractului de Vânzare între Client și Vânzător, după achitarea Prețului. Toate Produse prezentate în cadrul magazinului Online sunt noi din fabrică.
m. PROMOȚIILE – condiții speciale de vânzare sau oferirea de servicii, reglementate în condițiile exprimate în cadrul Magazinului Online, propuse de către Vânzător într-un timp specificat, de care Clientul poate beneficia în condițiile specificate acolo, precum reducerea Prețului sau a costurilor de livrare, în limita stocurilor disponibile (Art.32 din OG 99/2000).
n. REGULAMENT – REGULAMENTUL/CONTRACT DE PRESTARE SERVICII – prezentul document definește termenii de încheiere a Contractelor de Vânzare-Cumpărare încheiate prin intermediul magazinului online www.steel-bocanci.ro , stabilește drepturile și obligațiile Vânzătorului și Clientului printre care și serviciul de Rezervare. În cadrul serviciilor prestate electronic, aceste regulamente sunt reglementate de prevederile legii 365/2002 privind prestarea de servicii pe cale electronică.
o. MAGAZIN ONLINE – platforma de vânzare care permite plasarea Comenziilor de către Client precum și prestarea de servicii puse la dispoziție de către Vânzător, administrate de către Vânzător, constituind un ansamblu de pagini de internet corelate între ele, disponibile la adresa: www.steel-bocanci.ro.
p. VÂNZĂTOR; FURNIZOR DE SERVICII –Steel Shoes&Boots, Pisecka 4, 99001, Velky Krtis. CONȚINUT/CONȚINUTURI - elemente de tip text, grafice sau multimedia (cum ar fi informații despre Produs, imagini cu produse, videoclipurile promoționale, descrierile, comentarii), inclusiv lucrări în sensul Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe și imaginile ale persoanelor care sunt postate și distribuite în cadrul Magazinului online de către Vânzătorul respectiv, contractantul Vânzătorului, Clientului sau altei persoane care utilizează magazinul online.

q. CONTRACT DE VÂNZARE - contract de vânzare la distanță, în sensul art. 2 pct.7 din OUG 34/2014, privitor la vânzarea de către Vânzător către Client a Produselor cu plata Prețului plus orice alte costuri suplimentare, inclusiv costurile de expediere, ale căror termenii sunt specificați în prezentul Regulament. Contractul de vânzare este încheiat între Client și Vânzător prin mijloacele de comunicare la distanță, după acceptarea Comenzii de către Vânzător în conformitate cu principiile stabilite în prezentul Regulament. Contractul de Vânzare denumește în special Produsul, caracteristicile sale principale, Prețul, costurile de expediere și alte condiții relevante. Fiecare Produs este subiectul unui Contract de Vânzare. Vânzătorul poate încheia un Contract de Vânzare cu un client nonconsumator și ca urmare a încheierii unui Contract fără procedura stabilită în acești Termeni și condiții, care va fi confirmată prin e-mail la solicitarea uneia dintre părțile la contract.
r. SERVICIU ELECTRONIC - serviciu oferit pe cale electronică în sensul înțelegerii Legii din 18 iulie 2002 privind prestarea de servicii electronice (Dz.U. din 2002 nr.144, poz. 1204 cu modificările ulterioare), de către Vânzător către Client prin intermediul Magazinul Online în conformitate cu Contractul de Furnizare a Serviciilor. În măsura în care serviciile sunt furnizate de entități care colaborează cu Vânzătorul, dispozițiile corespunzătoare privind regulile de utilizare a acestor servicii se regăsesc în regulamentele care reglementează furnizarea de servicii de către aceste entități.
s. LEGEA PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORILOR, LEGEA - OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, OG 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță.
t. CERINȚE TEHNICE - cerințe tehnice minime ale căror îndeplinirea este necesară pentru colaborarea cu sistemul teleinformatic utilizat de către Vânzător, printre care și încheierea Contractului de Prestări Servicii sau încheierea Contractului de Vânzare și anume: (1) calculator, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la internet; (2) accesul la poșta electronică; (3) browser de internet: Mozilla Firefox versiunea 17.0 și versiuni ulterioare sau Internet Explorer versiunea 10.0 și versiuni ulterioare, Opera versiunea 12.0 și versiuni ulterioare, versiunea Google Chrome 23.0. și mai mare, versiunea Safari 5.0 și o versiune superioară; (4) rezoluție minimă recomandată a ecranului: 1024x768; (5) includerea în browser-ul web a capacității de a salva cookie-urile și de a folosi Javascript; în cazul încheierii Contractului de Vănzare prin telefon: (6) prin telefon;
u. COMANDA – declarație a Clientului care exprimă voința directă de a încheia un Contract de Vânzare la distanță cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, precizând Produsele pentru care Clientul depune o ofertă pentru încheierea unui Contract de Vânzare și datele Clientului necesare pentru încheierea și realizarea Contractului de Vânzare. Ordinea fiecărui Produs va fi tratată ca o ofertă independentă a Clientului pentru încheierea unui Contract de Vânzare (facilități tehnice). Comanda poate primi un număr și toate ofertele vor fi procesate în paralel. Acceptarea Comenzii înseamnă încheierea unui Contract de Vânzare (a se vedea în litera (s) de mai sus).
II. SERVICIILE ELECTRONICE ÎN MAGAZINUL ONLINE 
1. Vânzătorul prestează în cadrul Magazinului Online următoarele Servicii Electronice pentru Client:
a. Contul,
b. oferă Clienților posibilitatea plasării Comenzilor precum și încheierea Contractelor de Vânzare, în condițiile reglementate de prezentul Regulament;
c. prezintă Cliențiilor conținut de reclame adaptat intereselor acestora;
d. oferă posibilitatea utilizării coșului de cumpărături;
e. oferă posibilitatea vizualizării Conținutul afișat în cadrul Magazinului;
f. Newsletter;
2. Vânzătorul, suplimentar pentru Clienții care au Contul creat, oferă gratuit următoarele servicii prin intermediul Magazinului Online:
a. menținerea sesiunii Clientului prin logarea de către acesta în Cont (cu ajutorul browserului);
b. stocarea și punerea la dispoziția Clientului prin intermediul Contului a istoricului Comenzilor;
3. Utilizarea Contului este posibilă după finalizarea următorilor pași de către Client:
a. completarea formularului de înregistrare, înțelegerea și acceptarea prevederilor prezentului Regulament. Dacă clientul nu înțelege termenii folosiți îi recomandăm să nu se înregistreze.
b. și apăsarea butonului „Înregistrează-te".
4.Contractul privind Prestarea Serviciilor se încheie odată cu primirea de către Client a confirmării încheierii Contractului de Prestarea a Serviciilor trimise de către Vânzător la adresa de e-mail furnizată de către Client în timpul înregistrării. Contul este oferit gratuit pentru o perioadă nedeterminată de timp. Clientul are posibilitatea, în orice moment și fără motiv, să șteargă Contul (anularea Contului) prin trimiterea unei cereri corespunzătoare către Vânzător, în special prin e-mail la: steel@steel-boots.com sau în scris la adresa: Steel Shoes&Boots, Pisecka 4, 99001, Velky Krtis. Crearea contului nu este necesară pentru a plasa o comandă în cadrul Magazinul Online.
5. Utilizarea Coșului începe în momentul în care clientul adaugă primul Produsul în coș.
6. Coșul de cumpărături este oferit gratuit și are caracter singular și se încheie atunci când Comanda este plasată prin intermediul acestuia sau când Clientul nu finalizează Comanda prin intermediul lui, iar Coșul de cumpărături salvează informațiile selectate de Client și după încheierea sesiunii browserului, inclusiv deconectarea, pentru o perioadă de cel mult 7 zile, însă nu se rezervă produsele. Atunci când Clientul utilizează Coșul fiind logat în Cont prin intermediulu browserului.
7. Clientul se obligă la:
a. Furnizarea datelor conforme cu realitatea la plasarea Comenzilor sau în formularele de înregistrare la crearea Contului;
b. actualizarea imediată a datelor, inclusiv datele personale, furnizate de către Client Vânzătorului la momentul încheierii Contractului de Prestare Servicii sau a Contractului de Vânzare, în special pentru realizarea corectă a serviciilor; Clientul are posibilitatea de a modifica în orice moment datele introduse în timpul creării Contului utilizând toate opțiunile disponibile din cadrul secțiuni Cont;
c. utilizarea serviciilor și a funcționalitățiilor puse la dispoziție de către Vânzător într-un mod care nu interferează cu funcționarea Vânzătorului Magazinului Online;
d. utilizarea serviciilor și funcționalității puse la dispoziție de către Vânzător în conformitate cu legislația în vigoare, cu prevederile Regulamentului, precum şi regulile acceptate de către societate.
e. utilizarea serviciilor și a funcționalitățiilor puse la dispoziție de către Vânzător în conformitate cu legislația în vigoare, cu prevederile Regulamentului, precum şi regulile acceptate de către societate.
f. plata la termen a prețului și altor costuri stabilite de către Client și Vânzător, a sumei totale;
g. preluarea la timp a produselor comandate prin utilizarea metodei de livrare și plata ramburs;
h. nefurnizarea și netransmiterea în cadrul Magazinului a oricărui Conținut interzis prin legea, în special a Conținutului care încalcă drepturile de autor ale unor terțe părți sau proprietatea lor personală;
i. nu inițiază următoarele acțiuni:
- transmiterea sau plasarea în cadrul Magazinului Online a unor informații comerciale nesolicitate sau postarea oricărui conținut care încalcă legea (interzicerea publicării conținutului ilegal);
- desfășurarea de activități informatice sau orice alte activități care au ca scop obținerea de informații care nu sunt destinate Clientului, inclusiv date ale altor Clienți sau care interferează cu principiile sau aspectele tehnice de funcționare a Magazinului, Aplicației și realizarea plății
- modificarea neautorizată a Conținutului furnizat de Vânzător, în special a celor furnizate în cadrul Magazinului a Prețurilor sau a descrieri Produselor
8. Reclamații referitoare la furnizarea Serviciilor Electronice sau pot fi depuse:
a. în scris la adresa: 99001 Veľký Krtíš, Písecká 4, Slovacia;
b. în format electronic prin intermediul poștei electronice la adres: steel@steel-boots.com;
9. Se recomandă precizarea de către Client în reclamaţie/plângere:(1) natura și circumstanțele referitoare la subiectul plângerii, în special, tipul neregulii și data când a avut loc; (2) solicitarea (doleanţele) Clientului; şi (3) datele de contact ale reclamantului – toate acestea vor uşura şi vor grăbi examinarea plângerii de către Vânzător. Cerinţele enumerate mai sus constituie doar un model şi nu influenţează eficacitatea reclamaţiilor înaintate dacă modelul recomandat se omite.
10. Soluţionarea reclamaţiei de către Furnizor se poate face imediat, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data confirmării primirii plângerii.
III. CONDIȚIILE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE VÂNZARE
1. Principalele caracteristici privind prestarea cu luarea în considerare a obiectului prestării precum și a modalității de comunicare cu clientul sunt stabilite pe pagina fiecărui Produs.
2. Vânzătorul oferă posibilitatea depunerii Comenzii pentru Produse în următorul mod:
a. pe pagina Magazinului Online;
b. prin DRC:
- telefonic;
- poșta electronică.
3.În cadrul dezvoltării serviciilor furnizate, Vânzătorul poate introduce noi modalități de plasarea Comenzii prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Regulament.
4. Încheierea Contractului de Vânzare între Client şi Vânzător are loc după plasare comenzii de către Client.
5. Vânzătorul permite Clientului să plaseze Comanda prin intermediul Magazinul Online în modul următor:
a. Clientul adaugă Produsul/Produsele selectat/e în Coșul de cumpărături și apoi merge la formularul de Comandă.
b. Clientul care deține un Cont, confirmă în formularul de Comandă conformitatea datelor necesare încheieri și realizării Contractului de Vânzare. Utilizatorul care nu deține un Cont trebuie să completeze formularul de Comandă individual cu datele lui, necesare pentru încheierea și realizarea Contractului de Vânzare. În fiecare situație transmiterea de către Client a datelor neactuale sau incorecte poate duce la imposibilitatea realizării Contractului. În Formularul de Comandă este necesar specificarea următoarelor date ale Clientului: numele și prenumele / denumirea firmei, adresa (strada, numărul casei / locuinţei, codul poştal, localitatea, ţara), adresa de e-mail, număr de telefon de contact şi datele ce ţin de Contractul de Vânzare: Produsul (Produsele), cantitatea Produsului (Produselor), în cazul disponibilităţii, modelul, culoarea şi mărimea Produsului, locul şi metoda de livrare a Produsului (Produselor), modalitatea de plată. În cazul clienților nonconsumatori, este, de asemenea, necesară furnizarea datelor firmei, dacă au solicitat emiterea unei facturi TVA în cadrul formularului, deasemenea și un nr. de identificare fiscală.
c. Clientul alege una din modalitățile de livrare puse la dispoziție de către Vânzător.
d. Clientul alege modalitate de plată a Prețului și a eventualelor costuri – a sumei totale indicate în Formularul de Comandă în vederea realizării Contractului de Vânzare.
e. Clientul trimite Vânzătorului Comanda – (depune oferta) prin intermediul funcționalității Magazinului Online pus la dispoziție în acest scop (butonul "Comand și Plătesc"). În cazul Clientului care nu deține un Cont și nu a acceptat anterior Regulamentul, se cere acceptarea Regulamentului.
f. În timpul plasării Comenzii, până la apăsarea butonului "Comand și plătesc", Clientul are posibilitatea să corecteze datele introduse în cadrul secțiunii "Coș" prin adăugarea sau șteregerea a poziției din Coș.
g. în funcție de metoda de plată aleasă, Clientul poate fi redirecționat către o pagină a unui Prestator extern, care furnizează servicii de plată în scopul realizării plații;
6. În cazul în care Vânzătorul, din propria inițiativă, propune Consumatorului încheierea unui Contract de Vânzare cu utilizarea altor mijloace de comunicare la distanță, în special prin telefon:
a. Vânzătorul trimite Clientului un mesaj electronic cu confirmare conținutului Contractului de Vânzare propus.
b. Clientul trimite Vânzătorului Comanda cu ajutorul mesajului la adresa de e-mail de la care a primit confirmarea menționată la art. 6 în litera a de mai sus.
c. în cazul unui Consumator care nu deține un Cont și nu a acceptat anterior Regulamentul se cere acceptarea acestuia.
7. În alte cazuri de încheiere a Contractului de Vânzare decât cele menționate în art. 6 de mai sus cu utilizarea altor modalități de comunicare la distanță, inclusiv prin telefon, la inițiativa Consumatorului, următoarele secțiuni se aplică în mod corespunzător, ținând cont de circumstanțele și mijloacele de comunicare utilizate
8. Vânzătorul, ca răspuns la Comandă va trimite imediat Clientului un mesaj automat pe adresa de e-mail furnizată către Client cu confirmrea primiri Comenzi și începerea verificării ei.
9. După verificarea Comenzii, fără întârzieri nejustificate, Vânzătorul va trimite un mesaj Clientului la adresă de e-mail furnizată, cu mesajul:
a. confirmarea acceptării uneia sau mai multor oferte individuale pentru Produsele prezentate în Comandă și confirmarea încheierii Contractului de Vânzare (acceptarea Comenzii în ceea ce privește produsele indicat în mesaj); sau
b. informații privind incapacitatea de a accepta toate ofertele pentru produsele prezentate în comandă, din motivele enunțate la punctul IV art. 5 de mai jos (lipsă plată); sau
c. informațiile menționate la punctul XI. art. 5 de mai jos pentru Clientul căruia i se aplică clauza XI. art. 5 de mai jos (colet neridicat).
10. Contractul de vânzare se încheie în clipa primirii ofertei (ofertelor), adică primirea de către Client a mesajului menționat în art. 9 lit. a. de mai sus în ceea ce privește Produsele conținute de aceasta. Vânzătorul trimite Clientului confirmarea condițiilor Contractului la adresa de e-mail furnizată de către Client.
11. În cazul în care nu există nicio posibilitate de a accepta toate sau unele dintre ofertele depuse în cadrul Comenzii, DRC va contacta Clientul pentru:
a. a informa Clientul despre incapacitatea de a accepta toate ofertele depuse în Comandă privind încheierea Contractului de Vânzare; sau
b. confirmarea de către Client a voinței de realizarea parțială a comenzii pentru care Vânzătorul a fost de acord să accepte oferte privind încheierea Contractului de Vânzare. În acest caz Clientul poate anula toată Comanda (în ceea ce privește toate ofertele), cea ce nu încalcă dreptul său de retragere din Contract. Anularea Comenzii de către Client eliberează Vânzătorul de obligația realizării acesteia. În cazul anulării comenzii se aplică art.12 de mai jos.
12. În cazul în care ofertele depuse prin Comandă nu pot fi acceptate, Contractul de Vânzare, în ceea ce privește Produsele indicate de către DRC nu va fi încheiat, iar Vânzătorul va returna fără întârziere, plata efectuată de către Client în cel mult 14 zile, în măsura în care Contractul de Vânzare nu a fost încheiat. Dispozițiile punctului VIII art. 6 a Regulamentului se aplică în mod corespunzător.
13. Indiferent de aceasta, Vânzătorul poate să informeze Clientul despre starea Comenzii în special prin trimiterea unui mesaj pe adresa de e-mail, SMS furnizată către Client sau prin telefon.
14. Vânzătorul se străduiește să asigure disponibilitatea tuturor produselor și să realizeze contractul de Vânzare Cumpărare. În cazul în care nu este posibilă realizarea serviciului precum și în alte situații definite de lege, pot fi aplicate normele Codului Civil în special în ceea ce privește obligația de returnare imediată a beneficilor în favoarea Consumatorului. Dacă livrarea nu este posibilă din motive independente de magazinul online, Clientul are dreptul la rezilierea contractului și restituirea tuturor sumelor achitate. Clientul nu poate solicita plata unor prejudicii morale.
15. Valoarea totală a Comenzii include Prețul, costurile de livrare, și eventuale alte costuri ale serviciilor opționale plătite și selectate de către Client. Vânzătorul poate alege în perioada desemnată un prag, privind Comanda minimă pentru care livrarea Produselor este gratuită. Dacă preţul total incluzând taxele Produsului ce constituie obiectul Comenzii precum și costurile de livrare (pentru transport, livrare şi servicii poştale) precum şi alte costuri nu pot fi calculate dinainte în mod rezonabil dată fiind modalitatea de calcul a prețului, costurile suplimentare de transport, livrare, taxe poștale sau de altă natură, Clientul va fi informat pe paginile Magazinului pe internet anterior înaintării Comenzii cât şi în momentul exprimării dorinţei Clientului de a accepta Contractul de Vânzare.
16. Promoțiile disponibile în Magazinul Online nu se cumulează, dacă prevederile Promoției nu se stabilesc altfel.
IV. MODALITĂŢI ȘI TERMENI DE PLATĂ PENTRU PRODUSE
1. Vânzătorul pune la dispoziția Clientului, în principiu, cu condiția celor dispuse în pct. XI. Art. 5, următoarele metode de plată din titlul Contractului de Vânzare:
a. ramburs - plata la curier, în momentul primirii coletului;
b. plata prin transfer bancar în contul Vânzătorului;
c. plățile electronice și plata cu carduri de plată prin intermediul serviciilor autorizate, în conformitate cu informațiile puse la dispoziție în cadrul Magazinului Online.
2. Metode de plată actuale sunt specificate în cadrul Magazinului Online în secțiunea "Plăți" și de fiecare dată pe pagina Produsului dat. Metodele disponibile de plată pot fi condiționate și de metoda de livrare aleasă de Client.
3. Decontarea a tranzacțiilor electronice și a celor efectuate cu cardurile de plată se efectuează în funcție de alegerea Clientului prin intermediul platformelor autorizate;
4. În cazul în care Vânzătorul nu primește plata de la Clientul care a ales să plătească în avans, adică plata prin transfer bancar, plată electronică sau plată cu cardul online, DRC poate contacta Clientul în vederea reamintiri efectuări plății, inclusiv poate să trimită un e-mail. Nerealizarea plății în termen de 4 zile de la plasarea Comenzii, iar apoi suplimentar încă în termen de 3 zile duce la anularea Comenzii, respectiv anularea Contractului de Vânzare. Clientul, poate anula Comanda până la primirea mesajului despre trimiterea acesteia, fără a suporta consecințe, luând legătura cu Vânzătorul prin intermediul DRC, însă acestă acțiune nu încalcă drepurile lui de retragere din contract.
5. În cazul în care Clientul alege să plătească ramburs la primirea coletului acesta este obligat să efectueze plata la primirea coletului. Refuzarea primirii coletului chiar și în termenul stabilit suplimentar duce la rezilierea Contractului de Vânzare. Clientul, poate anula Comanda până la primirea mesajului despre trimiterea acesteia, fără a suporta consecințe,de asemenea acestă acțiune nu încalcă drepurile lui de retragere din contract.
V. COST, MODALITĂŢI ȘI TERMENE DE LIVRARE A PRODUSULUI
1. Livrarea produselor este disponibilă pe teritoriul României.
2. Livrarea produsului către Client se plăteşte de către acesta, cu excepţia cazului când Contractul de Vânzare prevede altfel. Costurile livrării produsului (pentru transport, livrare şi servicii poştale) sunt indicate în paginile Magazinului Online la secțiunea "Costuri de livrare" și în momentul plasării Comenzii, inclusiv în momentul în care Clientul este de acord să accepte Contractul de Vânzare. Vânzătorul poate oferi Clientului în principiu, cu condiția celor dispuse în pct. XI, art. 5 în special următoarele metode de livrare sau primirea produsului:
a. Expediere prin curier,
b. Expediere prin curier cu ramburs.
3. Metodele disponibile de livrare pot depinde de metoda de plată aleasă de către Client.
4. Durata totală de așteptare privind livrarea Produsul către Client (data livrării) se compune din timpul de pregătire a Comenzii pentru expediere de către Vânzător și durata de livrare a Produsului de către transportator.
5. Termenul de livrare al produsului către Client este de aproximativ 7 zile lucrătoare, cu excepţia cazului când la plasarea comenzii sau în descrierea Produsului s-a specificat un termen mai scurt. În cazul produselor cu termene diferite de livrare, se ia în considerare termenul cel mai lung, dar care nu poate depăşi 7 zile lucrătoare.
6. Timpul de pregătire a Comenzii pentru expediere de către Vânzător este prezentat de fiecare dată pe pagina cu Produsul și se calculează de la data livrării (începutul timpului de livrare):
a. recunoașterea contului bancar sau a contului Vânzătorului – în cazul alegerii de către Client a plății prin transfer bancar, plații electronice sau a plății online;
b. încheierea Contractului de Vânzare - în cazul în care Clientul alege metoda de plată - ramburs.
7. La timpului de mai sus, se adăugă și timpul de livrare al Produsului de către transportator, care depinde de tipul de livrare ales de către Client și este prezentat de fiecare dată pe pagina cu Produsul dat precum și în secțiunea "Realizare comandă" în cadrul Magazinul Online.
8. Dacă produsele nu au fost livrate in termen de 7 zile lucratoare Clientul poate solicita livrarea într-un termen suplimentar. Dacă nici in termenul suplimentar produsele nu sunt livrate, Clientul poate solicita rezilierea sau rezoluțiunea contractului.
VI. RECLAMAȚIA PRODUSULUI
1. Baza și responsabilitatea Vânzătorului față de Client, în cazul în care produsul vândut are un defect fizic sau juridic (garanție), sunt specificate în prevederile Codului civil.
2. Produsele afișate în cadrul Magazinului Online pot fi cuprinse de garanția producătorului sau a distribuitorului. Termenii și condițiile detaliate ale garanției și durata ei sunt prezentate pe documentul de garanție emis de către garant și inclus la Produs.
3. Vânzătorul este obligat să livreze Clientului Produse fără defecte.
4. Reclamația poate fi depusă de către Client, de exemplu în scris, pe adresa: Str. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra. Dacă reclamația se referă la un Produs, în general se recomandă transmiterea acestuia Vânzătorului împreună cu reclamația pentru a permite Vânzătorului examinarea Produsul. Detalii privind modalitățile de livrare a Produsului reclamat se găsesc în Magazinul Online în secțiunea "Garanție".
5. Dacă Produs vândut are un defect, Clientul poate:
a. să depună o declarație de reducere a prețului sau retragere de la Contractul de Vânzare, cu excepția cazului în care Vânzătorul va schimba fără întârziere și fără inconveniente neplăcute pentru Client, Produsul defect cu unul fără defecte sau readuce produsul la conformitate. Prețul redus ar trebui să rămână proporțional cu prețul rezultat din contractul în care valoarea produsului defect rămâne la valoarea Produsului fără defect.Clientul nu poate rezilia contractul dacă defectul este unul minor;
b. să ceară înlocuirea Produsului cu unul fără defecte sau eliminarea defectului.Vânzătorul este obligat să înlocuiască Produsul defect cu unul fără defecte sau să înlăture defectul într-un timp rezonabil, fără crearea neplăcerilor nejustificate pentru Client potrivit prevederilor Legii 499/2003.
6. Clientul poate să solicite înlocuirea Produsului defect în locul înlăturări defectului propus de către Vânzător sau poate să solicite înlăturarea defectului în locul înlocuiri Produsului, doar dacă aducerea Produsului la conformitate cu contractul ales de către Consumator nu este posibil sau ar necesita costuri mai mari în comparație cu modalitate de soluționare propusă de către Vânzător. Atunci când se evaluează depășirea costurilor, se ia în considerare valoarea produsului fără defecte, natura și importanța defectului constatat dar și neplăcerile la care Consumatorul ar fi altfel expus.
7. Se recomandă precizarea de către Client în reclamaţie a următoarelor aspecte: (1) informaţii despre cazul şi împrejurările care fac obiectul reclamaţiei, mai exact tipul defectului şi data constatarii acestuia; (2) solicitarea modului de a aduce Produsul în conformitate cu Contractul de Vânzare sau declaraţie referitoare la micșorarea prețului sau renunțarea la Contract; precum și (3) datele de contact ale reclamantului – toate acestea facilitează şi grăbesc examinarea reclamaţiei de către Furnizor. Cerinţele enumerate mai sus constituie doar un model şi nu influenţează eficacitatea reclamaţiilor înaintate, dacă modelul recomandat se omite.
8. Vânzătorul va răspunde solicitării reclamației imediat dar nu mai târziu de 15 zile de la data primirii acesteia. În cazul în care Clientul solicită înlocuirea sau înlăturarea defectului sau depune o cerere de reducere a prețului specificând suma la care prețul va fi redus iar Vânzătorul nu a răspuns solicitării în termen de 15 zile, atunci solicitarea se consideră justificată iar vanzatorul va fi obligat sa repare sau returneze suma rezultată din diferenta între pretul real si suma specificată.
9. În cazul în care, pentru a da curs solicitării reclamației depuse de către Client sau realizarea Garanției va fi necesară punerea la dispoziția Vânzătorului a Produsului în conformitate cu art. 561 împreună cu cu art. 354 § 2 din Codul civil, Clientul va fi obligat să livreze Produsul pe cheltuiala Vânzătorului, spre exemplu Steel Shoes&Boots, Pisecka 4, 99001, Velky Krtis (sau la adresa indicată de către Vânzător pe www.steel-bocanci.ro . Detalii privind modalitățile de livrare gratuită a Produsului reclamat se găsesc în Magazinul Online în secțiunea "Garanție". În cazul în care, cu toate acestea, din cauza tipului de defect, tipului de produs sau tipului de montare ar fi imposibil de livrat, Clientului poate să i se ceară să pună la dispoziția Vânzătorului, după stabilirea în prealabilă a termenului, a Produsul în locul în care se află acesta.
10. Vânzătorul este răspunzător dacă defectul fizic va fi constatat în termen de doi ani de la data livrării produsului către Client. Cererea de îndepărtare a defectului sau de schimb de produs cu unul fără defecte se prescrie odată cu trecerea unui an calculând de la data la care s-a constatat defectul , însă în cazul Comenzii depuse de către Consumator – termenul de prescripție nu poate expira înaintea expirării termenului menționat în prima frază.
11. Vânzătorul este obligat să livreze Clientului Produse care sunt in conformitate cu Contractul de vânzare cumparare.
12. Se consideră că produsele sunt în conformitate cu Contractul de vânzare-cumpărare, dacă:
a. Corespund descrierii făcute de vănzator și au aceleași calități ca și produsele pe care vănzatorul le-a prezentat Clientul ca mostră sau model.
b. Corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzatorului și acceptat de aceasta la încheierea contractului de vănzare-cumparare
c. Corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip.
d. Prezintă parametrii de calitate și performanțe normale, la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului, declarațiile produsului privind caracteristicile concrete ale acestuia facute prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.
13. Clientul trebuie sa informeze Vânzătorul despre lipsa de conformitate a produsului în termen de două luni de la data la care a constatat-o.
14. Orice reparare sau înlocuire va fi facută în cadrul unei perioade de timp rezonabile stabilită de comun acord între Vânzator si Cumpărator. In cel mult 15 zile calendaristice de la data la care Clientul a adus la cunoștință Vânzătorului lipsa de conformitate, Vânzătorul va comunica Clientului decizia de reparare sau înlocuire urmând ca produsul conform sa fie trimis în perioada rezonabilă de timp stabilită de comun acord.
15. Garanția reprezintă orice angajament asumat de Vânzător față de Client prin care acesta se obligă să restituie Clientului, fără solicitarea unor costuri suplimentare, prețul plătit, prețul de reparare sau prețul de înlocuire a produsului cumpărat dacă produsul nu corespunde condițiilor enunțate pe site, în declarația de conformitate sau în publicitate.
16. La cererea Clientului garanția va fi oferită în scris sau pe orice suport durabil, disponibil și accesibil acestuia.
VII. MODALITĂŢI EXTRAJUDICIARE DE EXAMINARE A RECLAMAŢIEI, CĂILE DE REVENDICARE ŞI ACCESUL LA ACESTE PROCEDURI
1. Utilizarea căilor extrajudiciare de soluționare a plângerilor și a căilor de atac au caracter voluntar. Informațiile de mai jos au caracter informativ și nu constituie obligația vânzătorului de a utiliza soluționarea extrajudiciară a litigiilor. Declarația de aprobare sau refuzul de a participa la soluționarea extrajudiciară a litigiilor privind disputelor cu privire la protecția consumatorului este depusă de către Vânzător pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil în cazul în care, în urma unei reclamații depuse de Consumator, litigiul nu a fost soluționat.
2. Informaţii detaliate referitoare la posibilităţile de accesare de către Clientul consumator a modalităţilor extrajudiciare de examinare a reclamaţiei, căile de revendicare şi condiţiile de acces la aceste proceduri sunt disponibile pe site-ul Ministerului pentru Societatea Informațională și Autoritatea pentru Protecția Consumatorului.
3. Clientul consumator se poate adresa instanțelor judecătoresti pentru a solicita incetarea oricărei acțiuni a vânzătorului care încalcă dispozițiile prezentei legi sau despăgubiri pentru prejudiciul suferit.
4. În conformitate cu Directiva nr 524/2013 din data de 21 mai 2013, implementată de Parlamentului European și Consiliul European, punem la dispoziție legături / conectori electronici către platforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR reprezintă, printre altele, o sursă de informații cu privire la modalitățile de soluționare extrajudiciară și amiabilă a litigiilor care pot interveni între societățile comerciale și consumatori.
VIII. DREPTUL DE RENUNŢARE LA CONTRACT
1. Clientul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 30 zile fără să suporte orice fel de cheltuieli, altele decât cele prevăzute de lege (cea ce reprezintă prelungirea termenului de 14 zile la dreptul de retragere prevăzut de Legea privind Drepturile Consumatorului). Pentru exercitarea dreptului de retragere la timp Clientul trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la dreptul de a se retrage utilizând o declarație neechivocă. Declarația de retragere din Contractul de Vânzare poate fi depus de ex.:
a.în scris la adresa: str.. Velky Krtis, 99001
b.în format electronic prin intermediul poștei electronice la adresa: steel@steel-boots.com ;
c.prin utilizarea formularului de retragere, care reprezintă anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
2. Consumatorul poate utiliza modelul formularului de retragere, dar acest lucru nu este obligatoriu.
3. Perioada de retragere din Contractul de vânzare începe de la data la care Produsul a fost preluat de către Consumator sau de către o parte terță desemnată de acesta, alta decât transportatorul, iar în cazul unui Contract de vânzare, care:
a. include mai multe Produse care sunt livrate separat, în loturi sau părţi -de la intrarea în posesie a ultimului produs lot sau parte sau
b. ține de livrare periodică de Produse pe o perioadă determinată – de la intrare în posesie a primului Produs;
4. În cazul rezilierii unui contract încheiat la distanță, contractul se consideră a fi neîncheiat.
5. Vânzătorul are obligaţia de a comunica CLIENTULUI confirmarea de primire a retragerii iar in termen de cel mult 14 zile calendaristice de la primirea declaraţiei de reziliere din partea Clientului, va restitui Clientului toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare a produsului, (cu excepția costurilor suplimentare ce rezultă din modul de livrare ales de Client, altul decât modul cel mai ieftin, obişnuit de livrare disponibil în Magazinul Online).
6. Vânzătorul va returna plata folosind aceeași metodă de plată pe care a folosit-o Clientul, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord în mod clar, cu un mod diferit de restituire care nu-i creează nici un fel de costuri. Dacă Vânzătorul nu a propus că el singur va prelua marfa de la Client, atunci Vânzătorul va amâna returnarea plăţilor făcute de Client până în momentul recepţionării Produselor sau primirea unei dovezi a Clientului că a expediat marfa.
7. Clientul are obligaţia imediată, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la ziua în care a renunţat la contract, să restituie Produsul Vânzătorului sau să-l pună la dispoziţia persoanei îndreptăţite de Vânzător să-l preia, cu excepţia cazului în care Vânzătorul a propus să preia personal Produsul. Pentru respectarea termenului este suficientă restituirea Produsului înainte de expirarea acestuia. Clientul poate restitui Produsul pe adresa: Pisecka 4, 99001 Velky Krtis Slovakia (sau la adresa indicată de către Vânzător pe pagina https://www.steel-bocanci.ro Rugăm atașarea în limita posibilității a dovezii de cumpărare a produsului.
8. Clientul este responsabil pentru diminuarea valorii Produsului ca urmare a utilizării lui într-un mod care depăşeşte necesitatea de a stabili caracterul, caracteristicile și funcționarea Produsului.
9. Consumatorul suportă costurile directe de returnare ale Produsului. Vânzătorul în cadrul acțiunii promoționale poate propune Consumatorului ridicarea Produselor returnate, de către Vânzător de la Consumator.
IX.LICENȚĂ
1. Drepturile exclusive asupra conținutului pus la dispoziție/afișat prin intermediul Magazinului Online de către Vânzător sau contractorii acestuia, în special drepturile de autor, numele Magazinului Online (marca comercială), elementele grafice ale acestuia, Software-ul precum și drepturile asupra bazelor de date sunt supuse protecției juridice și sunt proprietatea Vânzătorului sau a entității cu care Vânzătorul a încheiat contractul. Clientul are dreptul să folosească Conținutul de mai sus, gratuit, precum și utilizarea conținutului postat în conformitate cu legea și distribuit deja de alți clienți în cadrul Magazinului Online, dar numai pentru uz personal și exclusiv pentu utilizarea corectă a Magazinului Online, în toată lumea. Utilizarea conținutului, este admisibilă numai în baza unei aprobări prealabile explicite acordate de entitatea îndreptățită, în scris sub semnul nulități.
2. Clientul, inserând în cadrul Magazinul Online orice Conținut, în special grafică, comentarii, opinii sau exprimării în cadrul Contului de Client sau în altă parte a Magazinului Online acordă prin prezenta Vânzătorului licență neexclusivă, gratuită,pentru utilizare, consolidare salvarea în memoria calculatorului, schimbarea ștergerea, completarea, realizarea publică, afișarea publică, reproducerea și difuzarea (în special pe Internet) a acelui Conținut, la nivel mondial. Dreptul acesta include dreptul de a acorda sublicențe la executarea justificată de realizare a Contractului de Vânzare privind Prestarea Serviciilor (inclusiv funcționarea și dezvoltare Magazinului Online), precum și împuternicirea realizări lui individual sau prin intermediul unor subiecți terte drepturi dependente în ceea ce privește crearea, personalizare, procesarea și traducerea creației în sensul Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe din 4 februarie 1994. În ceea ce privește situația în care Clientul nu are dreptul de a acorda licențe menționate în prezentul punct 2, Clientul se obligă să obțină o astfel de licențe pentru Vânzător.
X.PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. Datele personale ale Clientului sunt prelucrate de către Vânzător ca operator de date cu caracter personal cu acordul expres al Clientului.
2. Furnizarea datelor personale de către Client este voluntară, dar necesară pentru crearea Contului, utilizarea anumitor Servicii Electronice, transmiterea de oferte, promoții, reduceri, știri operaționale și pentru încheierea Contractului de Vânzare.
3. Vânzătorul aplică măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare în vederea protejări datele personale procesate.
4. Datele personale ale Clientului furnizate în cadrul Magazinului Online sau obținute în baza activității Clientului pe Internet, în Saloane vor fi procesate de către Vânzător în scopuri clare, specificate în cadrul formularelor corespunzătoare, ca parte a Magazinului Online și descrise în detaliu în cadrul Politici de confidențialitate disponibile în Magazinul Online.
5. În principiu, în funcție de utilizarea funcțiilor specifice, clientul are dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor cu caracter personal, dreptul de a se opune, dreptul de a accesa datele sale personale, de a solicita rectificarea, ștergerea, limitarea procesării și transferul de date.
6. Mai multe detalii privind protecția datelor cu caracter personale pot fi consultate în secțiunea "https://www.steel-bocanci.ro/politica-cookie" disponibilă în Magazinul Online.
XI.RETRAGEREA DIN CONTRACT PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR ȘI MODIFICAREA REGULAMENTULUI
1. Vânzătorul poate în orice moment renunța la Contractul privind Prestarea Serviciilor sau orice fel de contract cu privire la licență acordată în baza pct IX a Regulamentului cu Clientul cu un preaviz de o lună din motive importante înțelese ca:(catalog închis):
a. modificarea legii care reglementează furnizarea de servicii electronice de către Vânzător, care au influență asupra drepturilor și obligațiilor reciproce specificate în contractul încheiat între Client și Vânzător sau o modificare a interpretării dispozițiilor celor de mai sus prin hotărâri judecătorești, decizii, recomandări sau recomandări competente în limitele atribuite de birouri sau organe abilitare;
b. modificare a modalității în care serviciul este oferit exclusiv din motive tehnice sau tehnologice (în special actualizarea cerințelor tehnice indicate în prezentul Regulament);
c. schimbarea domeniului de aplicare sau furnizarea de servicii la care se aplică prevederile prezentului Regulament, prin introducerea de noi, modificarea sau retragerea de către Vânzător a funcționalității sau serviciilor existente cuprinse de Regulament.
2. Indiferent de conținutul art. 1, luând în considerare grijile deosebite ale Vânzătorului pentru protecția datelor personale ale Clientului și prelucrarea acestora pentru o perioadă rezonabilă de timp, Vânzătorul poate rezilia Contractul de Furnizare a Serviciilor cu efect imediat, în caz de inactivitate a Clientului în cadrul Magazinul Online pentru o perioadă neîntreruptă de minim 3 ani.Rezilierea contractului pentru inactivitate are ca efect ștergerea datelor personale din baza de date.
3. Vânzătorul, trimite declarația sa, conform celor specificate în pct. 1 și 2 de mai sus, la adresa de e-mail indicată de către Client atunci când acesta creează un Cont sau plasează o Comandă iar în cazul în care Vânzătorul nu dispune de o adresă de e-mail a Clientului.
4. Vânzătorul poate denunța Contractul cu Clientul privind Prestarea Serviciilor sau orice fel de acord cu privire la licența acordat în conformitate cu pct. IX a Regulamentului pentru o perioadă de preaviz de șapte zile și/sau să refuze dreptul de utilizare a Magazinului Online precum și plasare de Comenzii și/sau deasemenea poate limita accesul la un anumit sau la întregul Conținut, din motive importante, adică în caz de încălcare gravă de către Client a prezentului Regulament, adică în cazul în care Clientul (catalog închis) încalcă prevederile punctului II.art.7. a, c, d, e, h, i, j a Regulamentului.
5. Din motive întemeiate, adică în caz de încălcare gravă de către Client a prezentului Regulament, în cazul în care Clientul încalcă punctul II.art.7. f sau g al Regulamentului (catalog închis) Vânzătorul poate să nu accepte oferta Clientului în ceea ce privește anumite forme de plată sau livrare, pentru evitarea altor daune. Prevederile prezente se aplică indiferent de date de identificate a Clientului și ce date sunt furnizate la plasarea Comenzii și în special atunci când Clientul încalcă punctul II.art.7.a al Regulamentului.
6. În cazul plasării unei alte Comenzi la alegerea a unei anumite metode de plată sau de livrare de către Client, pentru care se aplică dispozițiile art.5 de mai sus, Vânzătorul va contacta Clientul prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail a Clientului pentru a notifica Clientul despre încălcarea Regulamentului și astfel neacceptarea ofertei cu utilizarea a anumitei metode de plată sau de livrare, indicând modalități alternative de plată sau de livrare. Dispozițiile punctului IV art. 4 se aplică în mod corespunzător.
7. Clientul căruia i se aplică prevederile paragrafului art. 4 sau 5 de mai sus poate utiliza Magazinul Online sau poate utiliza o anumită metodă de plată sau livrare după contactul în prealabil cu Vânzătorul (prin DRC) și obținerea acordului Vânzătorului pentru continuarea utilizării Magazinul Online sau folosind o anumită metodă de plată sau metodă de livrare.
8. Regulamentul și anexele la Regulament constituie un contract standard în sensul art. 384 § 1 din Codul civil.
9. Vânzătorul poate aduce modificări la prezentul Regulament (cu excepția pct. XII a Regulamentului, care se aplică clienților care nu sunt consumatori și care se pot modifica în orice moment în conformitate cu legislația generală aplicabilă), dacă cel puțin unul dintre următoarele motive este exclus (catalog închis):
a. modificarea legilor care reglementează vânzarea de către Vânzător a Produselor sau prestarea serviciilor prin mijloace electronice care influențează drepturile și obligațiile reciproce specificate în contractul încheiat între Client și Vânzător sau o modificare a interpretării dispozițiilor de mai sus prin hotărâri judecătorești, sau a organelor abilitare.
b. modificare a modului de prestare a serviciilor datorată exclusiv din motive tehnice sau tehnologice (în special actualizarea cerințelor tehnice indicate în prezentul Regulament);
c. schimbarea direcției de furnizarea de servicii la care se aplică prevederile Regulamentului, prin introducerea, modificarea sau retragerea de către Vânzător a funcționalității sau serviciilor existente reglementate de prezentul Regulament.
10.În cazul realizării unor modificări în ceea ce privește Regulamentul, Vânzătorul va pune la dispoziție un Regulament uniform prin publicarea pe site-ul Magazinului Online și printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail specificată în Contractul de Prestare de Servicii în așa fel încât clientul să se poată familiariza cu conținutul său.
11. Modificarea Regulamentului intră în vigoare după expirarea perioadei de 14 zile de la data trimiterii anunțului privind modificarea. În cazul Clienților care au încheiat un Contract de Prestări Servicii, adică dețin un cont, aceștia au dreptul să rezilieze Contractul privind Prestarea Serviciilor în termen de 14 zile de la data la care sunt notificați cu privire la modificarea Regulamentului. Modificarea Regulamentului și rămâne irelevantă pentru Contractele de Vânzare încheiate de către Client și Vânzător înainte de modificarea Regulamentului.
XII. DISPOZIŢII PENTRU CLIENȚII NONCONSUMATORI
• Prezentul punct din Regulament şi dispoziţiile prevăzute în acest punct se referă numai la Clienții și Beneficiarii care nu au calitatea de consumator (persoană fizică).
• Vânzătorul are dreptul de a rezilia Contractul de Vânzare încheiat cu un Client nonconsumator în termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii. Renunţarea la Contractul de Vânzare în acest caz se poate face fără prezentarea cauzelor şi nu oferă motive Clientului să aibă pretenţii faţă de Vânzător.
• În cazul Clienţilor nonconsumatori, Vânzătorul are dreptul de a limita metodele disponibile de plată, inclusiv poate solicita plata în avans, integrală sau a unei părţi, indiferent de metoda de plată aleasă de Client sau a prevederilor din Contractul de Vânzare.
• În momentul predării de către Vânzător a Produsului către transportator (curier), Clientul nonconsumator preia beneficiile şi sarcinile asociate cu Produsul precum şi riscul de pierdere accidentală sau deteriorare a Produsului. Vânzătorul în acest caz nu este responsabil pentru pierderea, diminuarea sau deteriorarea Produsului survenite de la preluarea pentru transport până la predarea lui către Client sau pentru întârzierile datorate transportului.
• Potrivit Codul civil, este exclusă răspunderea vânzătorului privind garanția produsului față de un antreprenor.
• În cazul Clienților care nu au calitatea de consumator, Vânzătorul poate rezilia Contractul privind Prestarea Serviciilor sau orice acord de licență furnizat în conformitate cu secțiunea pct. IX a Regulamentului.

Steel Shoes&Boots 2020 Toate drepturile rezervate

odkaz

odkaz

odkaz

Preferințe de confidențialitate

Acordul pentru adaptarea conținutului și a promoțiilor
Dorim să vă prezentăm OFERTE ATRACTIVE și REDUCERILE adaptate preferințelor și nevoilor dumneavoastră.

Atunci când vă dați acordul, astfel ne oferiți posibilitatea pregătirii ofertelor și reducerilor bazate pe analiza activității dvs., pe internet.

Ofertele și conținutul pot avea o influență semnificativă asupra decizilor dvs. de achiziție – și din această cauză propunerea se adresează persoanelor de peste 18 ani.

Datorită utilizării tehnologiei cookie și prelucrării datelor dvs. de către steel-bocanci.ro și a parteneriilor săi, vă putem asigura că informațiile afișate vor fi adaptat intereselor dvs. Prin acceptarea prelucrarii datelor, de asemenea și în cadrul profilării, a analizei de piață și a statisticilor, vă va ajuta la găsirea mai rapidă a cea ce vă interesează în magazinul nostru.

 

Principii de confidențialitate

Arata detaliile

Login